Menu

Stichting Klaverblad Zeeland

Na een stille winter en een rustig voorjaar weet Stichting Klaverblad Zeeland in de zomer van 2013 opnieuw de weg naar CEO advies te vinden. Eerst met de gedachte dat ik namens Klaverblad een marketingonderzoek zou kunnen begeleiden. In tweede instantie met de directe vraag om handvatten te bieden voor een toekomstgerichte marketing- en communicatiestrategie.

juli 2013 - augustus 2013

De opdrachtgever moet een andere marktstrategie gaan voeren vanwege een gewijzigde financieringssituatie. Er lijkt behoefte aan harde(re) cijfers om deze strategie op te baseren. Mij wordt gevraagd om marketingsonderzoeksbureaus te selecteren, een briefing voor te bereiden en het marketingonderzoek verder vanuit de opdrachtgever te begeleiden.
Klaverblad Zeeland vraagt me ook om de Stichting te adviseren over communicatieonderzoek en om als sparringpartner op te treden voor de directeur over verandermanagement.
Gaandeweg de opdracht blijkt een extern marketingonderzoek toch niet de beste weg. De opdrachtgever besluit daarom geen onderzoekspartijen uit te nodigen. De opdracht wordt in onderling overleg stopgezet.

augustus 2013- oktober 2013

De opdrachtgever heeft vanwege de transitie van een non-profitorganisatie naar een (semi)profitorganisatie behoefte aan concrete handvatten voor de profilering van zijn organisatie en haar producten. Ik maak een denkraam voor toekomstige (marketing)communicatie. Sparren met het managementteam over verandermanagement en evt. lobbytraject is ook onderdeel van de opdracht.