Menu

Stichting Klaverblad Zeeland

Stichting het Klaverblad Zeeland krijgt op 15 mei 2012 bericht van de provincie Zeeland dat de structurele subsidierelatie met de provincie zal worden afgebouwd en per 1 januari 2016 geheel zal zijn beëindigd. 
CEO advies start in het najaar van 2012 met de opdracht om voor Stichting Klaverblad Zeeland een lobbystrategie te formuleren.

Oktober 2012 t/m december 2012

Begin oktober 2012 vraagt Klaverblad Zeeland aan mij om de directeur van de stichting in zijn lobby naar de provincie te ondersteunen door middel van advisering over de lobby-aanpak, het helder krijgen van de boodschap en coaching van de directeur bij de uitvoering van de lobby.
Klaverblad Zeeland krijgt bij provinciaal besluit in december 2012 langer de tijd en meer financiële ruimte om haar taken binnen de Zeeuwse zorg- en sociale sector op een andere manier te financieren dan wel elders te borgen.