Menu

Betrouwbaarheid is een must

Organisaties bestaan uit mensen én ze werken en/of produceren voor mensen. En deze mensen zijn niet dom. Als het gewenste doel linksom dan wel rechtsom bereikt dient te worden, weten deze mensen zich in een kwetsbare positie. Wordt hen vandaag nog gevraagd mee te werken; morgen worden ze met hetzelfde gemak gepasseerd.
Uiteindelijk is het dus veel effectiever én efficiënter om een betrouwbare omgeving te creëren voor medewerkers dan om koste wat het kost resultaat te boeken.

"Het maakt niet uit hoe je er komt. Als je er maar komt." Deze stelling werd lange tijd aangehaald door leidinggevenden die meer beweging in organisaties wilden forceren. Deze vorm van pragmatisme lijkt op de korte termijn wellicht een efficiënte werkwijze. Op langere termijn keert deze vorm van aansturing zich echter altijd tegen de afzender.

Medewerkers zullen zich al snel realiseren dat het niet hun kennis of kunde is die ter zake doet, maar slechts de mate waarin zij bijdragen aan een vlot resultaat zoals dat door hogerhand gewenst wordt. In een dergelijke onbetrouwbare omgeving gedijt loyaliteit aan de organisatie(doelen) slecht, laat staan dat medewerkers hun capaciteiten ten volle aanwenden ten behoeve van de organisatie(doelen), kritisch durven meedenken of zelf met initiatieven durven te komen...

En dát is nu juist wel de voorwaarde voor elke organisatie die resultaatgericht wil werken én te allen tijde op de inbreng van zijn medewerkers moet kunnen rekenen. 
De weg erheen is dus minstens even belangrijk als de eindbestemming!

Overigens geldt dit ook voor klanten/ afnemers. Want wie neemt de folderteksten over klantvriendelijkheid nog serieus nadat hij op twitter geen enkele reactie op zijn #fail melding krijgt? Wie neemt nog de moeite om een klanttevredenheidsenquête in te vullen als hij eerder niet kreeg teruggekoppeld wat er praktisch met zijn inbreng is gebeurd?
Ook hier vormt betrouwbaarheid dé basis voor goede, wederkerige en langdurige relaties: niet slechts het resultaat telt, maar evenzeer de wijze waarop dat resultaat is behaald.