Maak een keuze:


Zonder wrijving geen glans

In een ideale wereld ziet iedereen wat er nodig is en zet vervolgens onzelfzuchtig zijn beste beentje voor om dat te bereiken. In werkelijkheid bestaat er zelden overeenstemming over wat de juiste richting is en, niks menselijks is ons vreemd, we streven vooral naar een situatie waabij ook onze persoonlijke doelen zijn gediend. Dit is een gegeven waar managers dagelijks mee om moeten gaan. Zeker wanneer zij veranderingen willen bewerkstelligen.
Veranderingen brengen immers onzekerheden met zich mee voor alle betrokkenen. Sommigen zullen kiezen voor 'de aanval is de beste verdediging'. Anderen trekken zich terug achter onneembare stellingen. Een leidinggevende die echt verandering wil, moet deze reacties (h)erkennen en er vooral niet voor weglopen. Als hij werkelijk denkt dat de organisatie gediend is bij de door hem voorgestane verandering, zal hij bereid moeten zijn de confrontatie op te zoeken: zonder wrijving geen glans!

Deze wrijving bestaat niet per se uit schelden en slaande deuren. Zeker niet als je als leidinggevende weet wie hoe reageert en waarom. Begrip voor ieders uitgangspositie maakt immers een vruchtbare uitwisseling van standpunten en ideeën mogelijk. Natuurlijk heeft zo'n uitwisseling de beste kans als het verhaal van de manager deugt én de door hem voogestane verandering niet in ijzer gegoten is.
Het communicatievak biedt verschillende mogelijkheden om een dergelijke interactie op gang te brengen én daarbij alle medewerkers te betrekken. Want ook dat is een belangrijke voorwaarde bij veranderingen: richt de aandacht niet alleen op de weerbarstigen, maar kijk ook naar de medewerkers die wél veranderingsbereid zijn.

Gelukkig zijn die er namelijk altijd. Met hen kan een organisatie aan de slag om best cases te creëren: voorbeelden die de kansen van de verandering illustreren. Die voorbeelden zullen de medewerkers met een afwachtende houding inspireren om mee te gaan draaien in de veranderende omgeving. Zo blijft de confrontatie beperkt tot de enkeling die elke verandering afwijst.