Menu

Zonder wrijving geen glans

Veranderingen brengen onzekerheden met zich mee. Mensen reageren verschillend op die onzekerheden.
Sommigen zullen kiezen voor 'de aanval is de beste verdediging'; anderen trekken zich terug achter onneembare stellingen. Een leidinggevende die echt verandering wil, moet deze reacties (h)erkennen en er vooral niet voor weglopen.
Als hij/zij/die werkelijk denkt dat de organisatie gediend is bij de gedachte verandering, zal hij/zij/die bereid moeten zijn de confrontatie op te zoeken: zonder wrijving geen glans!

In een ideale wereld ziet iedereen wat er nodig is en zet vervolgens onzelfzuchtig zijn beste beentje voor om dat te bereiken. In werkelijkheid bestaat er zelden overeenstemming over wat de juiste richting is. We streven vooral naar een situatie waarbij ook onze persoonlijke doelen zijn gediend.
Dit is een gegeven waar managers dagelijks mee om moeten gaan. Zeker wanneer zij veranderingen willen bewerkstelligen. 

Begrip voor ieders uitgangspositie maakt een vruchtbare uitwisseling van standpunten en ideeën mogelijk. Natuurlijk heeft zo'n uitwisseling de beste kans als het verhaal van de manager deugt én de gedachte verandering niet in ijzer gegoten is.
Het communicatievak biedt verschillende mogelijkheden om een dergelijke interactie op gang te brengen én daarbij alle medewerkers te betrekken. Want ook dat is een belangrijke voorwaarde bij veranderingen: richt de aandacht niet alleen op de weerbarstigen, maar kijk ook naar de medewerkers die wél veranderingsbereid zijn.

Gelukkig zijn die er namelijk altijd. Met hen kan een organisatie aan de slag om best cases te creëren: voorbeelden die de kansen van de verandering illustreren. Die voorbeelden zullen de medewerkers met een afwachtende houding inspireren om mee te gaan draaien in de veranderende omgeving. Zo blijft de confrontatie beperkt tot de enkeling die elke verandering afwijst.