Menu

Veiligheidsregio Zeeland

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) organiseert de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Van Brandweer tot meldkamer én in nauwe samenwerking met alle organisaties/ instanties die hierbij een rol spelen. Belangrijk onderdeel van rampenbestrijding en crisisbeheersing is natuurlijk communicatie over een incident en de aanpak ervan.

januari 2018 - december 2021

Wanneer een incident mogelijk risico oplevert voor de omgeving wordt de organisatie ruimer aangepakt. Dit gaat volgens de GRIP-structuur. Vanaf GRIP 1 gaat op/ dicht bij de plek van het incident een Commando Plaats Incident (CoPI) aan het werk. Dit team behandelt alle vraagstukken rond de bron van het incident en het lokale effectengebied. In dit team speelt ook communicatie een belangrijke rol. Voorheen verzorgde de politie deze communicatie. Het is de bedoeling dat de VRZ dit (gedeeltelijk) overneemt.

Omdat het lastig blijkt mensen te vinden die, naast gezin en reguliere baan, deze piketfunctie kunnen doen, heeft de opdrachtgever mij gevraagd deze rol op te pakken.
Ik sta één keer per vijf weken paraat. In geval van een incident, ben ik verantwoordelijk voor de woordvoering ter plaatse. Ik informeer en adviseer het CoPI over communicatievraagstukken rond/ over een incident. Ik leg verbinding tussen de betrokken partners en de collega's van de crisisteams en stem de communicatie af.

Om goed beslagen ten ijs te komen als zich een incident voordoet, doe ik natuurlijk geregeld mee aan trainingen en oefeningen.

 

zeelandveilig.nl