Maak een keuze:


Alles is communicatie, maar communicatie is niet alles

Alles is communicatie!
Ik praat. Jij schrijft. Hij belt. Wij communiceren.
Ik geef interviews. Jij twittert. Hij facebookt. Wij communiceren.
Ik presenteer. Jij geeft opdrachten. Hij onderhandelt. Wij communiceren.
Zodra er sprake is van interactie tussen mensen, is er sprake van communicatie. We communiceren allemaal. Elke dag en via veel verschillende kanalen.

Maar communicatie is niet alles!
Door de overeenkomst van het begrip van deze dagelijkse activiteit én de technische faciliteiten die deze activiteiten mogelijk maken (telecommunicatie) met het vakgebied Communicatie heeft het misverstand kunnen postvatten dat die discipline dé allesbepalende factor is in het welslagen van een organisatie. Dit beeld wordt bevestigd door de talrijke berichten waarin communicatie als faalfactor wordt benoemd. Lees het internet er maar op na: "Falende communicatie bij energiebedrijf." "Falende communicatie dupeert chronische patiënt." "C2000: Falende communicatie hulpdiensten." In deze situaties draait het bij nadere bestudering helemaal niet om de communicatiediscipline maar om resp. een falende organisatie van het primaire proces en om een falend technisch telecommunicatiesysteem.

De communicatieadviseur bestudeert de inhoud, toepassingen en gevolgen van media en communicatie in relatie tot de organisatiedoelen én adviseert op basis daarvan zijn organisatie hoe deze het beste kan communiceren. En hoewel een goede communicatieadviseur waar mogelijk zeker in zijn adviezen ook de bedrijfsvoering zal betrekken, behoort het primaire proces logischerwijs niet tot zijn expertise. De mogelijkheden van communicatie zijn begrensd!
In werkelijkheid is communicatie dan ook slechts één van de instrumenten die managers tot hun beschikking hebben om hun organisatie te leiden, naast bijvoorbeeld HR en financiën.

 

Terug