Maak een keuze:Stichting Klaverblad Zeeland-lobbystrategie

CEO advies start het ondernemend bestaan in het najaar van 2012 met een mooie opdracht voor Stichting Klaverblad Zeeland.

Oktober 2012 t/m december 2012

Stichting het Klaverblad Zeeland krijgt op 15 mei 2012 bericht van de provincie Zeeland dat de structurele subsidierelatie met de provincie zal worden afgebouwd en per 1 januari 2016 geheel zal zijn beëindigd.
Begin oktober 2012 vraagt Klaverblad Zeeland CEO advies om de directeur van de stichting in zijn lobby naar de provincie te ondersteunen door middel van advisering over de lobby-aanpak, het helder krijgen van de boodschap en coaching van de directeur bij de uitvoering van de lobby.
Klaverblad Zeeland krijgt bij provinciaal besluit in december 2012 langer de tijd en meer financiële ruimte om haar taken binnen de Zeeuwse zorg- en sociale sector op een andere manier te financieren dan wel elders te borgen.